Blog

Hei! Vi har nå åpnet igjen og fått lov til å ta inn flere barn! Det vil nå være begrensning på 75 barn i lokalet samtidig. – sørg for at du og dine barn holder 1 meters avstand til andre barn og voksne. – vask hender ofte. ...